Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

2844 9798 420
6966 22af 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 22 2018

8051 c53f 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka
6623 f5c5 420
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix

April 18 2018

6118 cd26 420
Reposted from4777727772 4777727772 viatesknoty tesknoty

April 17 2018

6756 1ee4 420
Reposted fromseaweed seaweed viapsychoviolet psychoviolet
9087 d865 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
9670 279f 420
7784 d088 420
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 17 2018

You deserve to be with somebody who will drive three hours, just to see you for one.
— Guidelines For Finding Someone Worthwhile (via maltesevulcan)
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaweruskowa weruskowa
0198 7e31 420
Reposted fromkotowate kotowate viacenturylove centurylove
Bitcoiny
Reposted fromargasek argasek vialubisztosuko lubisztosuko

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viamisspandora misspandora
9863 0cb3 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakoszka koszka
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaEtien Etien

Wszystkie rozstania w moim życiu odbyły się bez pożegnania. Nie zdążyłam. To trochę tak jakby para kochanków żegnała się w drzwiach i miała się ponownie zobaczyć następnego dnia. Ale następny dzień nie nadszedł. Nauczyłam się doceniać każdą chwilę z każdym człowiekiem, bo wiem, że wszystko to, tworzy mnie samą i moją historię. Wiem, że warto cieszyć się każdym dniem, bo kolejne wspólne jutro może nie istnieć. 

Czasami myślę, co by było gdyby we Wszechświecie była nieskończonaliczba równoległych światów. Takich, w których możliwe są wszystkie kombinacje różnych sytuacji, dokonujemy różnych wyborów, które mają różne skutki. Spotykamy różnych ludzi i nawiązujemy z nimi różnorodne relacje. Przenikamy siebie niczym światła. Przesiąkamy sobą nawzajem jak najpiękniejszymi zapachami. Doświadczamy wszelkich możliwych rzeczy, których na tym świecie doświadczyć z jakichkolwiek powodów nie możemy. Co by było? To piękna, ale też trochę niepojęta perspektywa. Niemniej jednak wiem, że to co nas spotyka w życiu, te wszystkie piękne chwile, to nie jest przypadek, to wybór.

— Aleksandra Steć - "Epilog"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2201 99ce 420
Reposted frompeluda peluda viaemblemat emblemat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl