Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

You deserve to be with somebody who will drive three hours, just to see you for one.
— Guidelines For Finding Someone Worthwhile (via maltesevulcan)
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaweruskowa weruskowa
0198 7e31 420
Reposted fromkotowate kotowate viacenturylove centurylove
Bitcoiny
Reposted fromargasek argasek vialubisztosuko lubisztosuko

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viamisspandora misspandora
9863 0cb3 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakoszka koszka
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaEtien Etien

Wszystkie rozstania w moim życiu odbyły się bez pożegnania. Nie zdążyłam. To trochę tak jakby para kochanków żegnała się w drzwiach i miała się ponownie zobaczyć następnego dnia. Ale następny dzień nie nadszedł. Nauczyłam się doceniać każdą chwilę z każdym człowiekiem, bo wiem, że wszystko to, tworzy mnie samą i moją historię. Wiem, że warto cieszyć się każdym dniem, bo kolejne wspólne jutro może nie istnieć. 

Czasami myślę, co by było gdyby we Wszechświecie była nieskończonaliczba równoległych światów. Takich, w których możliwe są wszystkie kombinacje różnych sytuacji, dokonujemy różnych wyborów, które mają różne skutki. Spotykamy różnych ludzi i nawiązujemy z nimi różnorodne relacje. Przenikamy siebie niczym światła. Przesiąkamy sobą nawzajem jak najpiękniejszymi zapachami. Doświadczamy wszelkich możliwych rzeczy, których na tym świecie doświadczyć z jakichkolwiek powodów nie możemy. Co by było? To piękna, ale też trochę niepojęta perspektywa. Niemniej jednak wiem, że to co nas spotyka w życiu, te wszystkie piękne chwile, to nie jest przypadek, to wybór.

— Aleksandra Steć - "Epilog"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2201 99ce 420
Reposted frompeluda peluda viaemblemat emblemat
7805 5092 420
Reposted from777727772 777727772 viaEtien Etien

January 16 2018

5993 e427 420
No Janet
2252 1bf2 420
Reposted fromKokosem Kokosem viaparadiso paradiso
3517 5ed6 420
Reposted frompiar piar viajestemdeszczem jestemdeszczem
Vertigo by Kasia Derwińska
Reposted fromcorvax corvax vianothingwrong nothingwrong
4185 53d8 420
Reposted fromthinredline thinredline viacelmaifrumos celmaifrumos
5655 9051 420
Reposted from777727772 777727772 viacelmaifrumos celmaifrumos

January 15 2018

Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl