Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder viaciarka ciarka
7751 7040 420
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7026 ca30 420
Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7112 232b 420
Reposted fromNanutka Nanutka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 02 2017

Eilean Donan Castle, Scotland.
Reposted frombazyliszek bazyliszek viaciarka ciarka

April 23 2017

7299 a261 420
Reposted fromarumhc arumhc viaciarka ciarka

April 19 2017

5902 bce2 420
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaiblameyou iblameyou
8382 b447 420

whattheendoftheworldlookedlike:

Hue, Vietnam, 1966.

Reposted fromfuckblack fuckblack viaciarka ciarka
8631 0b33 420

someghostsarewomen:

David Lynch

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
8638 219e 420

lazypacific:

Backstage from The Man Who Fell to Earth (1976), dir. Nicolas Roeg

Reposted fromLittleJack LittleJack viadezynwoltura dezynwoltura
6611 cbcd 420
Reposted fromrisky risky viaciarka ciarka
2695 4459 420
Reposted fromfelicka felicka viaciarka ciarka
7558 364b 420

browsedankmemes:

Memes hating on people reusing whilst reusing memes are very valuable right now. via /r/MemeEconomy http://ift.tt/2nLkxMA

Reposted fromtavorite tavorite viapffft pffft
5506 9284 420

1950sunlimited:

American Soldier kissing his girlfriend, 1946

Ralph Morse

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive... You'll be dead soon enough.
— Ernest Hemingway
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaciarka ciarka
1793 3c94 420
Reposted fromnfading nfading viahelenburns helenburns

April 16 2017

5640 3d1b 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl