Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

5303 f3c4 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3710 df00 420

photo-reactive:

Elliott Erwitt, Santa Monica, California, 1955

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viazabka zabka
0657 3815 420

hauntedbystorytelling:

A man appears to be giving fishing lessons to a group of women with their dresses hiked up, ca. 1915 / src: Getty Images

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaunmadebeds unmadebeds

June 11 2017

3327 0f6e 420

silent–era:

Mary Pickford photographed by Fred Hartsook, 1916
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
7584 fb4a 420
Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds
8083 d1b3 420

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viastonerr stonerr

June 08 2017

8254 df69 420
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viashakeme shakeme
0548 f1b2 420
Reposted fromsunlight sunlight viashakeme shakeme
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaoll oll
3306 947a 420

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 1961,

fot. Janusz Sobolewski

3945 2c01 420
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viatrawkaaa trawkaaa

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
8758 c944 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaybeyou maybeyou
You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me.
Amie Kaufman, Illuminae (via thequotejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns

May 31 2017

7732 4bee 420
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
8377 c2bf 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapffft pffft
1536 2ba5 420
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
Reposted fromniinoir niinoir viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl