Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

6857 980b 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashakeme shakeme
Reposted fromtfu tfu viashakeme shakeme
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viazabka zabka

May 30 2017

Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viadoubleespresso doubleespresso
1999 b8fe 420

May 28 2017

- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted frombotaka botaka viavaka vaka
7670 3477 420
Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka
2173 53ff 420
Reposted fromepi epi viaepidemic epidemic
9600 6f93 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaepidemic epidemic

May 27 2017

5701 7cff 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viashakeme shakeme
She’s the storm you never expected.
— Six word story (via astoryillnevertell)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka
2576 64e4 420

francescazak:

Jeremy Everett – A Corner Exposed As A Photograph, 2011

Reposted fromkimik kimik viahelenburns helenburns
0723 935c 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahelenburns helenburns
9600 6f93 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahelenburns helenburns
6590 0bb3 420

aslaneylul:

Berlin, 2017

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahelenburns helenburns

May 25 2017

5576 b73a 420
Reposted fromlavendowy lavendowy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl