Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nigdy nie będzie takie samo. Dziś miałam taki moment. (...)
Brakuje mi poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że będzie dobrze. Miałam je przez całe życie. Wiesz, przez wiele lat czułam, że będzie pluszowo. Spokojnie. Miło. Dostatnio, świadomie. Bezpiecznie.
Że będę się otaczała dobrymi ludźmi i rzeczami. Rozwijała.
A potem obudziłam się jednego dnia i mi się wszystkiego odechciało. Rzeczy przestały mieć znaczenie. Bezpieczeństwo zniknęło.
— Piotr C. - "Brud"
Reposted fromheroinee heroinee vianayantara nayantara
Dla większości wrażliwców największą sztuką jest nauczyć się robić tyle samo dobrych rzeczy dla siebie, co dla innych, żyć dla siebie z taką samą pasją jak żyje się dla innych i czerpać z tego taką samą radość. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara

August 09 2017

August 05 2017

Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

July 30 2017

7995 9bd9 420
Reposted fromdoedeer doedeer viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3249 a120 420
Reposted fromsarazation sarazation viahelenburns helenburns
8553 5799
9918 aa1a 420
Reposted frompesy pesy viapsychoviolet psychoviolet
6188 c97e 420
Reposted frometerycznie eterycznie viapsychoviolet psychoviolet
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapirania pirania
1696 0624 420
Reposted fromkrzysk krzysk viawithout-something without-something

July 19 2017

- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viamajenki majenki
3729 6fbd 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
3684 69e6 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapsychoviolet psychoviolet
Reposted fromnebthat nebthat viaszarakoszula szarakoszula

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl